Piaskowiec jest skałą osadową złożoną z ziaren piasku minerałów, skał i materiałów organicznych. Zawiera również materiał cementujący, który wiąże ziarna piasku razem i może zawierać matrycę cząstek wielkości cząstek silnie lub gliny, które zajmują przestrzenie pomiędzy ziarnami piasku.

Piaskowiec jest jednym z najczęstszych rodzajów skał osadowych i znajduje się w zbiornikach osadowych na całym świecie. Często jest wydobywany jako materiał konstrukcyjny lub jako surowiec wykorzystywany w produkcji.

ZASTOSOWANIE : Piaskowiec wykorzystuje sę na posadzki, elewacje zewnętrzne, ogrodzenia, nagrobki
WYKOŃCZENIE : Piaskowiec może być  szlifowany, surowy, polerowany